Đề thi thử môn Toán THPTQG 2018 trường Trần Đại Nghĩa – Đăk Lăk

Đề thi thử môn Toán THPTQG 2018 trường Trần Đại Nghĩa – Đăk Lăk

Đề thi thử môn Toán THPTQG 2018 trường Trần Đại Nghĩa – Đăk Lăk mã đề 001 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề nhằm giúp các em làm quen và rèn luyện chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đề thi thử Toán có đáp án.

Trích dẫn Đề thi thử môn Toán THPTQG 2018 trường Trần Đại Nghĩa – Đăk Lăk:

+ Một vật đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì tăng tốc với gia tốc a(t) = 3t + t^2 (m/s^2). Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc bằng bao nhiêu?

+ Cho tam giác đều ABC cạnh a. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại B, ta lấy điểm M sao cho MB = 2a. Gọi I là trung điểm của BC. Tang của góc giữa đường thẳng IM và (ABC) bằng?
+ Cho cấp số cộng (un) có công sai d = -3 và u2^2 + u3^2 + u4^2 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng S100 của 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng?