Đề thi thử môn Toán 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai lần 1

Đề thi thử môn Toán 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai lần 1

Đề thi thử môn Toán 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai lần 1 giúp học sinh thử sức để hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian hoàn thành đề thi dành cho các thí sinh là 90 phút, đề thi thử có đáp án.

Trích dẫn Đề thi thử môn Toán 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai lần 1

+ Ba chiếc bình hình trụ cùng chứa 1 lượng nước như nhau, độ cao mực nước trong bình II gấp đôi bình I và trong bình III gấp đôi bình II. Chọn nhận xét đúng về bán kính đáy r1, r2, r3 của ba bình I, II, III.
A. r1, r2, r3 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân công bội 2.
B. r1, r2, r3 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân công bội 1/2.
C. r1, r2, r3 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân công bội √2.
D. r1, r2, r3 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân công bội 1/√2.
+ Biết hàm số y = f (x) liên tục trên R có M và m lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số f(x) trên đoạn [0;2]. Trong các hàm số sau, hàm số nào cũng có GTLN và GTNN tương ứng là M và m?
+ Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(−4;−1;3), B(−1;−2;−1), C(3;2;−3) và D(0;−3;−5). Gọi (α) là mặt phẳng đi qua D và tổng khoảng cách từ A, B, C đến (α) lớn nhất, đồng thời ba điểm A, B, C nằm cùng phía so với (α). Trong các điểm sau, điểm nào thuộc mặt phẳng (α)?