Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 2

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 2

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 2 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi bao gồm cả chương trình Toán 11 và Toán 12, đề thi thử có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 2:

+ Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại C. Gọi H là hình chiếu vuông góc của S lên mp(ABC). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. H là trọng tâm tam giác ABC
B. H là trực tâm tam giác ABC
C. H là trung điểm cạnh AC
D. H là trung điểm cạnh AB

+ Lớp 11B có 25 đoàn viên trong đó có 10 nam và 15 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại ngày 26 tháng 3. Tính xác suất để 3 đoàn viên được chọn có 2 nam và 1 nữ.
+ Một người bán gạo muốn đóng một thùng tôn đựng gạo có thể tích không đổi bằng thùng 8m3, tôn hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, không nắp. Trên thị trường, giá tôn làm đáy thùng là 100 000/m2, giá tôn làm thành xung quanh thùng là 50 000/m2. Hỏi người bán gạo đó cần đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy bằng bao nhiêu để chi phí mua nguyên liệu là nhỏ nhất?