Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia lần 2 trường THPT chuyên Thái Bình

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia lần 2 trường THPT chuyên Thái Bình

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia lần 2 trường THPT chuyên Thái Bình mã đề 132 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung đề thi bao gồm cả Toán 11 và Toán 12, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia lần 2 trường THPT chuyên Thái Bình:

+ Cho phương trình: y = (cosx + sin2x)/cos3x + 1 = 0. Khẳng định nào dưới đây là đúng:
A. Phương trình đã cho vô nghiệm
B. Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là x = -π/2
C. Phương trình tương đương với phương trình (sinx – 1)(2sinx – 1) = 0
D. Điều kiện xác định của phương trình là cosx(3 + 4(cosx)^2) ≠ 0

+ Cho hàm số y = a^x với 0 < a ≠ 1 có đồ thị (C). Chọn khẳng định sai:
A. Đồ thị (C) đối xứng với đồ thị hàm số y = loga x qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.
B. Đồ thị (C) không có tiệm cận.
C. Đồ thị (C) đi lên từ trái sang phải khi a > 1.
D. Đồ thị (C) luôn đi qua điểm có tọa độ (0;1)
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
A. Khối tứ diện là khối đa diện lồi
B. Lắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối đa diện lồi
C. Khối lập phương là khối đa diện lồi
D. Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi