Đề thi thử lớp 10 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Đề thi thử lớp 10 trường THCS Nguyễn Trường Tộ 

 

32290706_2222979284398382_2050225492266582016_n (1)

HÌNH HỌC

Bài 4: cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R. lấy điểm C trên đường tròn  (O) sao cho AC = R và lấy điểm M bấy kỳ trên cung nhỏ BC (M không trùng với B,C) . Gọi H là giao điểm của AM và BC. Đường thẳng Ac cắt đường thẳng BM tại D.

  1. chứng minh rằng 4 điểm C, D, M, H cùng thuộc đường tròn.
  2. DH cắt AB tại K. chứng minh rằng DK vuông góc với AB.
  3. chứng minh rằng CKM = COM và tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác CKM nằm trên đường trung trực của OC.
  4. kẻ phân giác góc AMB cắt AB tại P. Tìm vị trí của M để thỏa mãn đề bài (MP) / (MA+MB) đạt giá trị lớn nhất.