Đề thi thử lớp 10 phòng GD – ĐT huyện Xuân Trường

Đề thi thử lớp 10 phòng GD – ĐT huyện Xuân Trường 

32469092_2020731668245811_7566452475297792_o

 

HÌNH HỌC

Bài 4: cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Gọi AD, BE, CF là các đường cao, H là trực tâm, gọi I là trung điểm của BC.

  1. chứng minh góc AEF = góc ABC.
  2. chứng minh bốn điểm E, F, I, D cùng thuộc một đường tròn.
  3. gọi K là giao điểm của đường tròn (O) và đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF, chứng minh K, H, I thằng hàng.