Đề thi thử có đáp án THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Phù Cừ – Hưng Yên lần 1

Đề thi thử có đáp án THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Phù Cừ – Hưng Yên lần 1

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

Một số câu HAY trong đề :

  1. Bà Hương có mảnh vườn hình chữ nhật có kích thước là 20m và 12m, ở chính giữa là một sân chơi hình Elip có tâm trùng với tâm của hình chữ nhật trục lớn dài 18m là đường trung bình của hình chữ nhật. trục nhỏ dài 10m là đường trung bình của hình chữ nhật. Bà có ý định trồng hoa ở vườn xung quanh sân chơi đó. Biết kinh phí để trồng hoa là 120.000 đồng trên 1m^2. Hỏi Bà Hương cần bao nhiêu tiền để trồng hoa ?
  2. Cho hai hình vuông cùng có cạnh bằng 2 được xếp chồng lên nhau sao cho đỉnh X của một hình vuông là tâm của hình vuông còn lại (như hình vẽ bên). Tính diện tích toàn phần S của vật thể tròn xoay khi quay mô hình trên xung quanh trục XY ?
  3. Một vật chuyển động theo quy luật s = (-2/3)t^3 + 12t^2, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 15 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động, khi vật chuyển động đến vận tốc lớn nhất thì vật đi được quãng đường là bao nhiêu ?

0 1 2 3 4 5 6