Đề thi thử có đáp án THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định lần 2

Đề thi thử có đáp án THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định lần 2

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

Một số câu trong đề :

  1. Huyện A có 300 nghìn người. Với mức tăng dân số bình quân 1,2%/năm thì sau n năm dân số sẽ vượt lên 330 nghìn người. Hỏi n nhỏ nhất bằng bao nhiêu?
  2. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 2a. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình bát diện đều có các đỉnh là trung điểm của các cạnh của tứ diện ABCD ?
  3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và thể tích bằng . Tính chiều cao h của hình chóp đã cho ? 

sửa1 sửa2 sửa3 sửa4 sửa5 sửa6