Đề thi thử 9 vào 10 THPT Thăng Long 2018 lần 2

Đề thi thử 9 vào 10 THPT Thăng Long 

Đáp án chi tiết có trong lớp học thầy Thế Anh 

Trích đề thi thử 9 vào 10 THPT Thăng Long

Một người thợ nhận làm 120 sản phẩm trong 1 thời gian với năng suất dự định. Khi làm được 50 sản phẩm, người thợ đố nhận thấy làm với năng suất thấp như vạy sẽ thấp hơn năng suất dự định là 2 sản phẩm 1 ngày. Do đó để hoàn thành đúng thời gian quy định, người đó tăng năng suất thêm 2 sản phẩm 1 ngày so với quy định. Hỏi năng suất dự định

de thi 9 thpt thang long 2018

thang long 2018