Đề thi THPT Thăng Long – HK1 lớp 12 năm học 2016-2017

Đề thi THPT Thăng Long – HK1 lớp 12 năm học 2016-2017

Đề thi nhìn chung là dễ dàng không có quá nhiều câu khó

Một số câu trong Đề THPT Thăng Long 2016-2017

Một lon nước (bỏ đi hai nắp đậy) có dạng hình trụ với bán kính đáy bằng R và chiều cao bằng 2R. Cắt lon nước theo một đường sinh rồi trải phẳng lon nước ta được một hình chữ nhật. Tính chu vi của hình chữ nhật.

Đáp án: D

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích là V. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AA’ và BB’. Thể tích khối chóp CABNM là :

Đáp số: V/3

IMG_3196_result IMG_3197_result IMG_3198_result IMG_3199_result