Đề thi THPT Quốc gia 2018 trường THPT Gia Bình số 1 – Bắc Ninh

Đề thi THPT Quốc gia 2018 trường THPT Gia Bình số 1 – Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT Gia Bình số 1 – Bắc Ninh mã đề 101 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án.

Trích dẫn Đề thi THPT Quốc gia 2018 trường THPT Gia Bình số 1 – Bắc Ninh:

+ Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C có mặt đáy đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AC = a√3. Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh BC. Biết góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 30 độ. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AA’ và BC.
+ Có hai giá trị thực của m để đồ thị của hàm số y = (2x + 1)/(x – 1) (C) và đường thẳng d: y = mx + 3 giao nhau tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB vuông tại O. (O là gốc tọa độ). Tổng của hai giá trị đó bằng?

+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:
Xét 3 khẳng định:
Khẳng định 1: Hàm số đồng biến trên khoảng (0;2).
Khẳng định 2: Hàm số có một cực đại.
Khẳng định 3: Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 3.
Số các khẳng định đúng trong 3 khẳng định trên là?