Đề thi THPT quốc gia năm 2015 sẽ phân loại tốt

Đề thi THPT quốc gia năm 2015 sẽ phân loại tốt

de-thi-dai-hoc-2015-se-duoc-sap-xep-tu-de-den-kho

Bộ GDĐT cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đề thi đã hoàn thành.

Theo đó, đề thi THPT quốc gia năm 2015 có khoảng 60% câu hỏi nằm trong phạm vi kiến thức, kỹ năng cơ bản để xét công nhận tốt nghiệp, 40% câu hỏi mang tính phân hóa cao để lựa chọn những thí sinh có năng lực vào đại học, cao đẳng.
Thí sinh chỉ cần làm được 50% nội dung câu hỏi cơ bản là đạt yêu cầu tốt nghiệp. Thí sinh còn được cộng điểm quá trình học để xét tốt nghiệp THPT. Các câu hỏi sẽ được sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó chứ không đan xen khó – dễ để tránh tâm lý căng thẳng cho thí sinh khi mở đầu đã gặp câu hỏi khó.

Bên cạnh đó, giáo viên chấm thi là những người đạt chuẩn. Bộ GDĐT sẽ có hướng dẫn chấm chi tiết và barem cụ thể nên không thể chấm lệch nhau ở các điểm thi. Quy trình chấm thi tuân thủ hai vòng chấm độc lập, chấm thanh tra 5% số bài thi ngẫu nhiên và chấm thẩm định nếu có dấu hiệu bất thường.