Đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2019: Môn tiếng Anh thay đổi cấu trúc đề

ĐỀ THI THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2019: MÔN TIẾNG ANH THAY ĐỔI CẤU TRÚC ĐỀ

Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019: Giảm dần độ khó, phần lớn kiến thức lớp 12

 

Sáng hôm qua (6/12), bộ GD&ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

So với đề thi THPT Quốc gia năm 2018, đề thi môn tiếng Anh minh họa cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 có sự thay đổi trong một số điểm về cấu trúc đề, nội dung, phạm vi và độ khó.

Trong cấu trúc đề thi tiếng Anh, so với năm 2018, số lượng vẫn là 50 câu. Tuy nhiên, tăng 2 câu ngữ pháp trong phần hoàn thành câu và giảm 2 câu đọc hiểu.

Về tổng quan nội dung kiến thức, đề thi vẫn chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Về phạm vi kiến thức, các câu hỏi tập trung trong chuyên đề ngữ pháp phổ biến (thì, mạo từ, câu bị động, câu điều kiện, mệnh đề nhượng bộ, danh động từ, câu gián tiếp) và từ vựng.

Tổng quan về độ khó của đề: 60% kiến thức cơ bản và 40% kiến thức nâng cao. Các câu hỏi được đánh giá dễ lấy điểm nằm ở các dạng bài: Ngữ âm, câu giao tiếp, hoàn thành câu phần ngữ pháp, câu đồng nghĩa, nối câu, tìm lỗi sai…

Giáo dục - Đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2019: Môn tiếng Anh thay đổi cấu trúc đề

Đề thi tham khảo môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Theo các chuyên gia của hệ thống Giáo dục HOCMAI, các câu hỏi khó tập trung vào từ vựng như: Tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa, các câu từ vựng trong phần hoàn thành câu và đọc hiểu. Bên cạnh đó, một số kiến thức ngữ pháp nâng cao như: Đảo ngữ, liên từ, phân từ… cũng sẽ là nội dung chủ yếu tăng thêm phần khó cho đề thi.

Phần đọc hiểu cũng là dạng bài để phân loại học sinh nhưng giảm 2 câu so với năm 2018 và độ khó tăng lên.