Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết – THPT Nguyễn Huệ – TT Huế

ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT – THPT NGUYỄN HUỆ – TT HUẾ

“Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết – THPT Nguyễn Huệ – TT Huế” giúp học sinh định hình được dạng đề và cách làm đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2019 bởi đề thi môn Toán Lớp 12 của THPT Nguyễn Huệ – TT Huế có dạng gần giống với đề thi THPT Quốc gia.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết – THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước

Các bài toán hay trong đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – THPT Chuyên Bắc Ninh

  • Trích dẫn một số câu hỏi hay trong “Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết – THPT Nguyễn Huệ – TT Huế”:

Câu 27: Số đỉnh của hình bát diện đều là bao nhiêu?

A. 12

B. 6

C. 8

D. 10

Câu 28: Mỗi cạnh của khối đa diện đều là cạnh chung bao nhiêu mặt của khối đa diện đó?

A. Bốn mặt

B. Hai mặt

C. Ba mặt

D. Năm mặt

Câu 29: Cho khối chóp tam giác có đường cao bằng 100cm và cạnh đáy bằng 20 cm, 21 cm, 29 cm. Tính thể tích khối chóp tam giác này?

A. 7000√2 cm3

B. 6000 cm3

C. 6213 cm3

D. 7000 cm3

Câu 38: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt đối xứng?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4