Đề thi minh họa Tốt nghiệp THPT quốc gia của Bộ GD & ĐT 2015

Đề thi minh họa Tốt nghiệp THPT quốc gia của Bộ GD & ĐT 2015

Năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo không ban hành cấu trúc đề thi, thay vào đó Bộ ban hành đề thi mẫu minh họa Tốt nghiệp THPT quốc gia của Bộ GD & ĐT 2015 để học sinh và thầy cô có thể hình dung và định hướng ôn tập tốt cho kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Đề thi minh họa mẫu và đáp án môn Toán – 2015
Đề thi minh họa mẫu và đáp án môn Vật lí – 2015
Đề thi minh họa mẫu và đáp án môn Hóa học – 2015
Đề thi minh họa mẫu và đáp án môn Sinh học – 2015
Đề thi minh họamẫu và đáp án môn Ngữ văn – 2015
Đề thi minh họa mẫu và đáp án môn Lịch Sử – 2015
Đề thi minh họa mẫu và đáp án môn Địa lí – 2015
Đề thi minh họa mẫu và đáp án môn Ngoại ngữ – 2015

Đề thi minh họa của Bộ GD & ĐT được xem là kim chỉ nam trong kỳ thi 2015 và những năm sau bởi vậy các em nên download và làm thử.