Đề thi kscl toán 9 trường THCS Bế Văn Đàn

Đề thi kscl toán 9 trường THCS Bế Văn Đàn

32350080_2114381745238507_5996396539948302336_n (1)

 

HÌNH HỌC

Bài 4: cho nữa đường tròn (O;R) đường kính AB. Trên nữa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB chứa nữa đường tròn, kẻ tia Ax vuông góc với AB, trên đó lấy điểm C (C khác A) . Kẻ tiếp tuyến CM tới đường tròn (M là tiếp tuyến) . Qua  O kẻ đường thẳng vuông góc với OC cắt đường thẳng CM tại D.

  1. chứng minh tứ giác AOMC nội tiếp.
  2. chứng minh BD là tiếp tuyến của đường tròn (O)
  3. OC cắt MA tại E, OD cắt MB tại F, kẻ MH vuông góc AB ( H thuộc AB) . chứng minh (HE)^2 = (HF)^2 có giá trị không đổi khi C chuyển động trên tia Ax.
  4. chứng minh 3 đường thẳng BC, EF và MH đồng quy