Đề thi kì 1 lớp 9 môn Toán Quận Long Biên 2017 – 2018

Đề thi kì 1 lớp 9 môn Toán Quận Long Biên 2017 – 2018

Một số câu trong Đề thi kì 1 lớp 9 môn Toán Quận Long Biên 2017 – 2018

Đánh giá đề bởi thầy Thế Anh: đề này khá cơ bản kể cả câu cuối 0,5 điểm. Đây là một câu toán thực tế – trong khi các quận khác đều đưa ra form đề quen thuộc thì Quận Long Biên lại đưa ra một mẫu đề khác giống kiểu toán thực tế thi trung học phổ thông nhưng khối lượng kiến thức của lớp 9. Đây là xu thế trong việc ra đề Toán gắn với thực tế.

Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số y = 0,5x có đồ thị là (d1)

Và hàm số y = -x + 3 có đồ thị là (d2)

a)Vẽ (d1) và(d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy

b) Xác định các hệ số a, b của đường thẳng (d3): y = ax + b

Biết (d3) song song với (d1) và (d3) cắt (d2) tại một điểm có hoành độ bằng 4.

Bài 4: (4,5 điểm)

1. Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất 4m. Cùng thời điểm đó, một tòa nhà cao tầng có bóng trên mặt đất là 60m. Hãy cho biết tòa nhà đó có bao nhiêu tầng, biết rằng mỗi tầng cao 3m (hình vẽ minh họa)

de-thi-ki-1-lop-9-toan-long-bien-result