Đề thi kì 1 lớp 9 môn Toán quận Bắc Từ Liêm năm 2017 – 2018

Đề thi kì 1 lớp 9 môn Toán quận Bắc Từ Liêm năm 2017 – 2018

Một số câu trong Đề thi kì 1 lớp 9 môn Toán quận Bắc Từ Liêm năm 2017 – 2018

Đánh giá đề bởi Thầy Thế Anh: Đề thi các câu ở mức độ cơ bản nhưng đáng tiếc là câu cuối bị sai đề. Đây là sai sót của bộ phận ra đề Bắc Từ Liêm nên các bạn học sinh sẽ được cộng điểm.

Cho đường tròn tâm O bán kính R. Đường kính AB. Qua điểm A kẻ tia tiếp tuyến Ax với (O). Trên tia Ax lấy điểm C sao AC>R. Từ điểm C kẻ tiếp tuyến CM với đường tròn (O) (M là tiếp điểm)

a.Chứng minh A,C,O,M thuộc 1 đường tròn

  1. Chứng minh MB//OC
  2. Gọi K là giao điểm thứ 2 của BC với (O). Chứng minh BC.BK=4R^2
  3. Chứng minh góc CMK=góc MBC

de thi toan học ki 1 bac tu liem 2017-2018