Đề thi kì 1 lớp 9 môn Toán quận Ba Đình năm 2017 – 2018

Đề thi kì 1 lớp 9 môn Toán quận Ba Đình năm 2017 – 2018

Một số Đề thi kì 1 lớp 9 môn Toán quận Ba Đình năm 2017 – 2018

Đánh giá đề: Đề Toán Đề thi kì 1 lớp 9 môn Toán quận Ba Đình năm 2017 – 2018 ở mức độ cơ bản câu 0,5 điểm và câu cuối hình cũng không quá khó khăn. Các bạn đợi thầy Thế Anh chữa chi tiết trong các khóa học online và offline nhé!

Bài 3 (2,0 điểm). Cho hàm số bậc nhất y = (2m – 1)x + 3 có đồ thị là đường thẳng (d)

a) Vẽ đồ thị hàm số khi m = 3/2

b) Tìm m để đường thẳng (d) và hai đường thẳng y = x + 3 và y = 2x + 1 đồng quy?

c) Gọi hai điểm A và B là giao điểm của (d) với lần lượt trục Ox, Oy. Tìm m để diện tích tam giác OAB bằng 3 (đvdt)?

Bài 4 ( 3,5 điểm). Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB, vẽ hai tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn. Trên tia Ax lấy điểm E (E khác A, AE < R), trên nửa đường tròn lấy điểm M sao cho EM = EA, đường thẳng Em cắt tia By tại F.

a) Chứng minh EF là tiếp tuyến của đường tròn (O)

b) Chứng minh tam giác EOF là tam giác  vuông

c) Chứng minh AM.OE + BM.OF = AB.EF

d) Tìm vị trí điểm E trên tia Ax sao cho S∆AMB = ¾ S∆EOF

de-thi-ki-1-lop-9-toan-ba-dinh-result