Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Lương Tài 2 – Bắc Ninh

ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN – THPT LƯƠNG TÀI 2 – BẮC NINH

Bài viết “Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Lương Tài 2 – Bắc Ninh” gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan. Đề thi bao gồm các chủ đề Toán lớp 11 đầu năm và một số bài toán trong chương trình Toán lớp 10. Đề thi đã bao gồm cả đáp án chi tiết.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Lương Tài 2 – Bắc Ninh”:

Câu 2: Véctơ là một đoạn thẳng:

A. Có hướng dương, hướng âm.

B. Có hai đầu mút.

C. Có hướng.

D. Có độ dài khác không.

Câu 48: Một lớp học tại trường THPT Lương Tài số 2, tỉnh Bắc Ninh có 25 học sinh học khá các môn tự nhiên, 24 học sinh học khá các môn xã hội, 10 học sinh học khá cả môn tự nhiên lẫn môn xã hội, đặc biệt vẫn còn 3 học sinh chưa học khá cả hai nhóm môn ấy. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh khá các môn tự nhiên hoặc các môn xã hội.

A. 39

B. 29

C. 36

D. 26