Đề thi học sinh giỏi cụm lớp 10 quận Hoàn Kiếm Hai Bà Trưng 2018

Đề thi học sinh giỏi cụm lớp 10 quận Hoàn Kiếm Hai Bà Trưng 2018

Trích một số câu trong đề thi Đề thi học sinh giỏi cụm lớp 10 quận Hoàn Kiếm Hai Bà Trưng 2018

cho tam giác ABC cân tại A và M là trung điểm AB. Gọi I(2;1) và K(2;-1) lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và BCM.
Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm O và tạo với BC 1 góc 45 độ
Tìm tọa độ điểm A.

de thi hoc sinh gioi cum hoan kiem hai ba trung 2018