Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017- 2018 trường THPT chuyên Bắc Ninh

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017- 2018 trường THPT chuyên Bắc Ninh

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017- 2018 trường THPT chuyên Bắc Ninh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi bao gồm cả chương trình Toán 11 và Toán 12 nhằm giúp các em học sinh dần ôn luyện kiến thức 11 để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Trích dẫn Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017- 2018 trường THPT chuyên Bắc Ninh

+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. d đi qua S và song song với BD
B. d đi qua S và song song với BC
C. d đi qua S và song song với AB
D. d đi qua S và song song với DC

+ Cho tấm tôn hình nón có bán kính đáy là r = 2/3, độ dài đường sinh l = 2. Người ta cắt theo một đường sinh và trải phẳng ra được một hình quạt. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm OA, OB. Hỏi khi cắt hình quạt theo hình chữ nhật MNPQ (hình vẽ) và tạo thành hình trụ đường sinh PN trùng MQ (2 đáy làm riêng) thì được khối trụ có thể tích bằng bao nhiêu?
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đạo hàm f'(x) = (x – 1)(x – 2)^2(x – 3)^2017. Chọn khẳng định đúng?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng (1; 2) và (3; +∞)
B. Hàm số có ba điểm cực trị
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; 3)
D. Hàm số đạt cực đại tại x = 2, đạt cực tiểu tại x = 1 và x = 3