Đề thi học kì 2 lớp 8 quận Ba Đình 2017-2018

Đề thi học kì 2 lớp 8 quận Ba Đình 2017-2018

Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AB lấy E sao cho BE=AB/4. Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K.
Chứng minh EAD đồng dạng EBK.
Chứng minh AD^2=KC.AE
Tính diện tích CDK khi độ dài AB=8
Gọi H là hình chiếu của C trên DE. Chứng minh CH.KD=CD^2+CB.KB

de thi học ki 2 lớp 8 quận ba đình