Đề thi học kì 2 lớp 12 Trần Phú Hà Nội 2019

Đề thi học kì 2 lớp 12 Trần Phú Hà Nội 2019

Xem thêm Đề thi học kì 2 lớp 12 THPT Việt Đức 2019

Đề thi học kì 2 lớp 12 Trần Phú Hà Nội 2019

Đề thi học kì 2 lớp 12 Thăng Long 2019

Một số câu trong đề thi học kì 2 lớp 12 THPT Việt Đức 2019

Câu 45: A(0;0;0) B(0;1;1) C(1;0;1) Điểm D thuộc mặt phẳng Oxy sao cho tứ diện ABCD là tứ diện đều . Tìm D
Câu 48: Cho M(-2;-2;1) A(1;2;-3) và đường thẳng có phương trình (x+1)/2=(y-5)/2=z/-1
tìm vec to chỉ phương của delta đi qua M và vuông góc với d và cách A một khoảng bé nhất.

ĐĂNG KÍ HỌC: THẦY THẾ ANH 0986.683.218