Đề thi học kì 2 lớp 11 chuyên sư phạm 2018

Đề thi học kì 2 lớp 11 chuyên sư phạm 2018

Trích Đề thi học kì 2 lớp 11 chuyên sư phạm 2018

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD) SB=a. căn 5.
a. Chứng minh tam giác SBC vuông
b. Tính góc giứa SCD và đáy ABCD
c. Tính khoảng cách từ B đến SCD
de thi hk 2 lop 11 chuyen su pham 2018 (1)

de thi hk 2 lop 11 chuyen su pham 2018 (2)

de thi hk 2 lop 11 chuyen su pham 2018 (3)