Đề thi học kì 2 lớp 10 chuyên sư phạm 2018

Đề thi học kì 2 lớp 10 chuyên sư phạm 2018

Trích Đề thi học kì 2 lớp 10 chuyên sư phạm 2018

cho hai điểm A(-1;2) và B(1;5). lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm I(2;3) và đường thẳng: 3x-4y-4=0. Tính khoảng cách từ điểm I đến đường thẳng và lập phương trình đường tròn tâm I tiếp xúc với đường thẳng.