Đề thi học kì 1 Toán 9 quận Nam Từ Liêm 2017-2018

Đề thi học kì 1 Toán 9 quận Nam Từ Liêm 2017-2018

Một số câu trong đề thi Đề thi học kì 1 Toán 9 quận Nam Từ Liêm 2017-2018

Cho đường tròn (O;R) điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ tiếp tuyến AE đến đường tròn (O). VẼ EH vuông góc với AO tại M.

  1. R=5;OM=3. Tính EH
  2. AH là tiếp tuyến (O)
  3. Đường thẳng qua O vuông góc với OA cắt AH tại B Vẽ BF với đường tròn (O). Chứng minh E,O,F Thẳng thàng và BF.AE=R^2

 

de thi hoc ki 1 nam tu liem 2017 -2018