Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 – 2018 Quận Cầu Giấy

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 – 2018 Quận Cầu Giấy

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2017 – 2018 của quận Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức thi ngày 15/12/2017.

Câu 2. (2 điểm)

Cho hàm số y = (m + 2)x + 2m2 + 1 (m là tham số)

a) Vẽ đồ thị hàm số trên khi m = -1

b) Tìm m để hai đường thẳng (d): y = (m + 2)x + 2m2 + 1 và (d’): y = 3x + 3 cắt nhau tại một điểm trên trục tung.

Câu 3. (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O) đường kính AB và điểm C thuộc đường tròn (O) (C khác A, B) sao cho AC > BC. Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với dây cung AC tại H. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt tia OH tại D. Đoạn thẳng DB cắt đường tròn (O) tại E.

a. Chứng minh HA = HC và góc DCO = 900

b. Chứng minh rằng DH.DO = DE.DB 

de-thi-ki-1-lop-9-toan-cau-giay-1-result

de-thi-ki-1-lop-9-toan-cau-giay-2-result