Đề thi học kì 1 – lớp 11 Việt Đức 2017-2018

Đề thi học kì 1 – lớp 11 Việt Đức 2017-2018

Đề thi học kì 1 – lớp 11 Việt Đức 2017-2018 thi ngày 12/12/2017. 

Một số câu trong đề thi Đề thi học kì 1 – lớp 11 Việt Đức 2017-2018

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành. Gọi điểm G và K lần lượt là trong tâm tam giác SCD và tam giác BCD.

  1. chứng minh GK//(SAB)
  2. Xác định giao điểm I của BG và (SAC)
  3. Xác định giao điểm của (BCG) và (SAD). Xác định thiết diện của chóp tạo bởi (BCG).

Thiết diện là hình gì ?

Trong trường hợp tất cả các mặt bên của chóp SABCD đều là tam giác đều cạnh a. Tính theo a dieenjt ích thiết diện đó.

 

24991059_1918737805121652_7564352730774935588_n 25353700_1918738025121630_2297755778828123706_n