Đề thi học kì 1 lớp 11 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 11 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 11 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 2017-2018- Đây cũng là một đề thi học kì khá dễ dàng và vừa sức. Các em cố gắng luyện tập thêm.

Một số bài Đề thi học kì 1 lớp 11 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 2017-2018:

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi O là tâm của đáy ABCD và M,N lần lượt là trung điểm các cạnh  BB’, C’D’

  1. Chứng minh OM// (A’DB’)
  2. Chứng minh (AB’C)//((A’DC’)
  3. Gọi E là giao điểm của B’C’ và mặt (NMO). Tính tỉ số EB’/EC’.

 

Đề thi học kì 1 lớp 11 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 2017-2018