Đề thi học kì 1 lớp 11 Toán trường Trần Phú 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 11 Toán trường Trần Phú 2017-2018

Một số bài toán trong Đề thi học kì 1 lớp 11 Toán trường Trần Phú 2017-2018

Cho hình chóp ABCD có đáy ABCD là hình tháng. AB=2CD. Gọi  O là giao điểm AC và BD. M thuộc cạnh SB sao cho MB=2MS.

a.Chứng minh MO//(SAD)

  1. Tìm giao tuyến của (MCD) và (SAD)

 

de thi hoc ki 1 11 tran phu 2017