Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 – 2017 trường THPT Gia Định – TP. HCM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 TOÁN LỚP 12 TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH – TP.HCM

Bài viết cùng chủ đề:  Đề kiểm tra học kỳ II Toán 12 năm 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Dương

Trích một số bài toán trong Đề thi HK2 Toán 12:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;3), viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A vuông góc với trục Ox và cắt trục Ox.
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với A(17;17;0), B(0;17;17), C(17;0;17), D(17;17;17).
a) Viết phương trình mặt phẳng (BCD)
b) Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD

Download đầy đủ Đề thi HK2 Toán 12 tại đây.