Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hồng Thái – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hồng Thái – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hồng Thái – Hà Nội gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 12 tháng 12 năm 2017. Đề thi nhằm đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 12 giải đoạn HK1.\