Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Thái Nguyên

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Thái Nguyên

Đây là một đề thi chất lượng từ trường chuyên, do đó rất thích hợp để bạn đọc có thể dùng tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Toán 12 sắp tới cũng như kỳ thi THPT Quốc gia.

Trích dẫn: Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Thái Nguyên

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. SA vuông góc (ABC) góc giữa SB và (ABC) bằng 60. Khoảng cách giữa hai đường thẳng giữa AC và SB.