Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hoài Đức A – Hà Nội

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TOÁN 11 TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC A – HÀ NỘI

Bài viết cùng chủ đề: Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

 

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 11:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm tam giác SCD và tam giác SAB. Chọn kết quả sai:
A. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (ABI) và hình chóp S.ABCD là hình bình hành
B. Đường thẳng IJ song song với mặt phẳng (SCB)
C. Giao điểm của đường thẳng IJ và mặt phẳng (SAC) là giao điểm của đường thẳng IJ và đường thẳng SO
D. Đường thẳng IJ song song với mặt phẳng (ABCD)
+ Một hộp chứa 12 viên bi, trong đó có năm viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 5, bốn viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 4, ba viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 3. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp. Tính xác suất để 2 bi lấy được vừa khác màu vừa khác số.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và SD.
a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SDM). Tìm giao điểm H của đường thẳng SA và mặt phẳng (MNC)
b) Chứng minh các đường thẳng CM, AD, HN đồng quy
c) Chứng minh đường thẳng MN song song với (SBC)

Download đầy đủ tại đây.