Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 chuyên Trần Phú – Hải Phòng

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng

+ Bài thi học kỳ I Toán 11 có 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 phương án trả lời và chỉ có 1 phương án trả lời đúng. Một học sinh làm bài chưa kỹ nên làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên một phương án trong mỗi câu. Tĩnh xác suất để học sinh đó trả lời đúng cả 40 câu.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O với M, I lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng SC và DM. Chứng minh rằng đường thẳng OI song song với mặt phẳng (SBC).

+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn là AB. Điểm M là trung điểm CD. Mặt phẳng (α) qua M song song với BC và SA. Mặt phẳng (α) cắt AB tại E và cắt SB tại F. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi (α) là hình gì?
A. Hình bình hành   B. Hình thang có đáy nhỏ là EF
C. Hình thang có đáy lớn là ME   D. Tam giác MEF