Đề thi HK1 – Lớp 12- THPT Kim Liên 2016-2017

Đề thi HK1 – Lớp 12- THPT Kim Liên 2016-2017

Các câu hỏi hay trong đề Kim Liên

Câu 49: Cắt bỏ hình quạt tròn AOB (hình phẳng có nét gạch trong hình dưới) từ một mảnh các tông hình tròn bán kính R rồi dán hai bán kính OA và OB của hình quạt tròn còn lại với nhau để được một cái phễu có dạng của một hình nón. Gọi x là số đo góc ở tâm của hình quạt dung làm phễu, 0<x < 2  Tìm x để khối nón có thể tích lớn nhất?

Câu 50: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; biết AB= AD= 2a, CD= a. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 600. Gọi I là trung điểm của AD, biết hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD), Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Lời giải bởi thầy Thế Anh

thay-the-anh- kim lien

Chi tiết đề

1_result 2_result 3_result 4_result