Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – THPT Yên Lãng – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT YÊN LÃNG – HÀ NỘI

Bài viết “Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – THPT Yên Lãng – Hà Nội” gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT Yên Lãng – Hà Nội có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 11: Một vật chuyển động theo quy luật s = -1/3t^3 + 6t^2 với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong quãng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây kể từ khi vật bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất vật đạt được là:

A. 243 (m/s)

B. 27 (m/s)

C. 36 (m/s)

D. 144 (m/s)