Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – THPT Long Thạnh – Kiên Giang

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT LONG THẠNH – KIÊN GIANG

Bài viết “Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – THPT Long Thạnh – Kiên Giang” gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT Long Thạnh – Kiên Giang có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – THPT Hưng Nhân – Thái Bình

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 47: Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện |z + 1 – 3i| ≤ 4 là:

A. Đường tròn tâm I (-1;-3), R = 4.

B. Đường tròn tâm I (-1;3), R = 4.

C. Hình tròn tâm I (-1;-3), R = 4.

D. Hình tròn tâm I (-1;3), R = 4.