Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bình Thuận

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

Bài viết “Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bình Thuận” gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của Sở GD&ĐT Bình Thuận có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Kon Tum

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 30: Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD với A(3; 4; 1), B(2; −1; 2), C(5; −1; −1) và D(−1; 4; 0). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B và song song với CD.

A. (P): 2x + y + 7z + 2 = 0.

B. (P): 2x + y + 7z + 17 = 0.

C. (P): 2x + y + 7z − 17 = 0.

D. (P): 2x + y + 7z − 2 = 0.