Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – THPT Lương Thế Vinh – TP HCM

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT LƯƠNG THẾ VINH – TP HCM

Bài viết “Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – THPT Lương Thế Vinh – TP HCM” gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT Lương Thế Vinh – TP HCM có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Tây Ninh

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (α): x – 3z + 1 = 0 và (β): 2x + y – 3 = 0. Gọi đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng (α) và (β). Mặt phẳng nào sau đây chứa đường thẳng d?

A. 5x + y – 9z + 1 = 0

B. x + y – 9z + 6 = 0

C. 3x + 2y + 3z – 9 = 0

D. 2x – y + 4z + 7 = 0