Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI – TP.HCM

“Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM” gồm có 5 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Hữu Thận – Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Du – TP HCM

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O, cạnh AB = a; SO ⊥ mp(ABCD); SO = a√3/2. Gọi I là trung điểm của cạnh CD; H là hình chiếu của O lên đường thẳng SI.

a) Chứng minh rằng: BD ⊥ mp(SAC).

b) Chứng minh rằng: mp(HOD) ⊥ mp(SCD).

c) Tính góc giữa đường thẳng OD và mặt phẳng (SCD).

d) Trên cạnh SD, lấy điểm L sao cho LD = 2LS. Gọi M là giao điểm của SO và BL; G là trọng tâm ∆MSI. Tính khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng (SBC)

.