Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – THPT số 3 Văn Bàn – Lào Cai

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT SỐ 3 VĂN BÀN – LÀO CAI

“Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – THPT số 3 Văn Bàn – Lào Cai” gồm 30 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án – THPT Mỹ Lộc – Nam Định

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bình Thuận

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 10: Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = -2 khi x → +∞ và lim f(x) = 2 khi x → −∞. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 2 và y = −2.

C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 2 và x = −2.

D. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.