Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ – HÀ NỘI

“Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội” gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bình Dương

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Ninh

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 43: Kết thúc năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 2300 USD/1 người/1 năm. Trong hội nghị mới đây bàn về “Tầm nhìn mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”, đại diện chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người của nước ta vào cuối năm 2035 sẽ đạt mức 10000 USD/1 người/1 năm (theo giá hiện hành). Hỏi để đạt được mục tiêu đó, trung bình mỗi năm thu nhập bình quân đầu người của nước ta tăng bao nhiêu % (tính gần đúng)?

A. 8,7

B. 8,5

C. 7,5

D. 8,2