Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Ninh

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT BẮC NINH

“Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Ninh” gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án – THPT Hoàng Hoa Thám

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Hòa Bình

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 41: Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Tồn tại một mặt nón tròn xoay chứa tất cả các cạnh bên của một hình chóp tứ giác đều.

B. Tồn tại một mặt cầu chứa tất cả các đỉnh của một hình tứ diện đều.

C. Tồn tại một mặt trụ tròn xoay chứa tất cả các cạnh bên của một hình hộp.

D. Tồn tại một mặt trụ tròn xoay chứa tất cả các cạnh bên của một hình lập phương.