Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH

“Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình” gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Trị

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án – THPT Chuyên Quang Trung

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Khánh Hòa

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo:

Câu 37: Ông A vay ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là 3,5 triệu đồng. Biết mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi sau bao nhiêu tháng ông A trả xong nợ cho ngân hàng?

A. 59 tháng

B. 58 tháng

C. 57 tháng

D. 60 tháng