Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Lê Hồng Phong

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT LÊ HỒNG PHONG – NAM ĐỊNH

“Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Lê Hồng Phong – Nam Định” gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Hậu Giang

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Đồng Nai

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 40: Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y = √3x^2 và nửa đường tròn tâm O bán kính bằng 2 nằm phía trên trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ bên). Diện tích của (H) được tính theo công thức nào dưới đây?

Câu 45: Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số. Lấy ngẫu nhiên hai số từ tập X. Xác suất để nhận được ít nhất một số chia hết cho 4 gần nhất với số nào dưới đây?

A. 0,12

B. 0,44

C. 0,63

D. 0,23