Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN – THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

“Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị” gồm có 6 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Quỳnh Thọ – Thái Bình

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác SBC.

1) Tìm giao tuyến của mp (SAC) và mp (SBD), mp (SGD) và mp (BCD).

2) Tìm giao điểm K của đường thẳng AG và mp (SBD).

3) Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE = 2BA, M thuộc cạnh SE sao cho ME = 2MS, I là giao điểm của (MBD) và SC. Tính IS/IC

.