Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Phan Chu Trinh – Đăk Lăk

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN – THPT PHAN CHU TRINH – ĐĂK LĂK

“Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Phan Chu Trinh – Đăk Lăk” gồm có 20 câu trắc nghiệm khách quan và 4 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Quỳnh Thọ – Thái Bình

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Giang

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 3 (tự luận): Đầu mùa thu hoạch bí đỏ, một bác nông dân đã bán cho người thứ nhất, nửa số bí đỏ thu hoạch được và nửa quả, bán cho người thứ hai nửa số còn lại và nửa quả, bán cho người thứ ba nửa số bí đỏ còn lại và nửa quả .v.v. Đến lượt người thứ bảy bác cũng bán nửa số bí đỏ còn lại và nửa quả thì không còn quả nào nữa. Hỏi bác nông dân đã thu hoạch được bao nhiêu quả bí đỏ đầu mùa?