Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Ngô Quyền – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGÔ QUYỀN – HÀ NỘI

“Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Ngô Quyền – Hà Nội” gồm có 50 câu trắc nghiệm bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Quỳnh Thọ – Thái Bình

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Giang

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 34: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Tất cả các mặt của hình hộp đều là hình bình hành.

B. Tất cả các cạnh bên kéo dài của một hình chóp cụt đồng quy.

C. Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song thì hai giao tuyến đó song song.

D. Hai mặt phẳng có hai điểm chung A, B (A khác B) thì chúng có một đường thẳng chung AB duy nhất.